66 12 40 25

[email protected]

Generalforsamling afholdes den 6. september 

Dyrk dit netværk på Mejeriingeniørdagen

Den årlige mejeriingeniørdag afholdes med MMS Nordic i Silkeborg som vært. Men inden MMS Nordic åbner dørene, byder dagen på et besøg på Them Andelsmejeri. To centrale møder i løbet af dagen er Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen og DMF Generalforsamling. Som noget helt nyt slutter dagen med Reunion Dinner - et nyt samlingspunkt for alle mejeriingeniører på tværs af årgange.  Det er op til hver årgang at finde sammen og tilmelde sig denne sociale del af dagen. Desuden og som DMF har  tradition for, fejrer vi også  25 og 40 års jubilarer denne aften.

 

Program og tidsplan for Mejeriingeniørdagen

Kl. 09.30 Besøg på Them Andelsmejeri med rundvisning og ostesmagning

Kl. 11.30 MMS Nordic er vært ved frokost og orientering om virksomheden

Kl. 13.00 Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen

Kl. 15.00 DMF Generalforsamling 

Kl. 18.30 Mejeriingeniørernes Reunion Dinner 

Dagsoden for ordinære generalforsamling
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i de forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af resultat vedr. valg til bestyrelsen
  5. Eventuelle forslag
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  7. Fastlæggelse af kontingent
  8. Eventuelt