66 12 40 25

[email protected]

AC_Akademikerne_logo_S
Dansk Mejeriingeniør Forening er tilsluttet Akademikerne (tidligere Akademikernes Centralorganisation), og gennem repræsentation i en visse udvalg under Akamikerne varetages mejeriingeniørernes interesser i det omfang, bestyrelsen finder det relevant.
Hvis du som medlem er eller bliver offentligt ansat vil den overenskomst som Akademikerne, som hovedorganisation forhandler hjem på det akademiske område være gældende for din ansættelse. Dansk Mejeriingeniør Forening indgår i arbejdet omkring overenskomstfornyelserne, og du har, som medlem af Dansk Mejeriingeniør Forening, mulighed for at bidrage med temaer, som du finder relevante at inddrage i forhandlingerne.

Du kan læse om overenskomst for akademikere i stat, regioner og kommuner på Akademikernes hjemmeside.

Akademikerne udarbejder månedsvis en ledighedsstatistik på det akademiske område. Denne statistik indbefatter mejeriingeniører og du finder statistikken her.

Akademikerne sagde ja til overenskomst 2021

Bestyrelsen i Dansk Mejeriingeniør Forening bakkede enstemmigt op om forhandlingsresultatet for de offentligt ansatte mejeriingeniører.

Akademikernes medlemsorganisationer har godkendt forliget om overenskomsterne på det offentlige område i de næste tre år. Af de 26 organisationer, der er tilsluttet Akademikernes forhandlingsaftale, blev resultatet samlet set, at 95,5 pct. stemte ja og 4,5 pct. stemte nej til det samlede forlig. Stemmeprocenten var 34.

Det samlede resultat dækker over, at 25 organisationer har haft et flertal for et ja til det samlede forlig, herunder Dansk Mejeriingeniør Forening. En enkelt organisation – Jordemoderforeningen – har haft et flertal for et nej, men da Akademikerneområdet afstemningsmæssigt set er ét samlet forhandlingsområde, betyder det samlede flertal, at forliget er godkendt for alle.

Den samlede stemmedeltagelse i de organisationer, der stemmer ved urafstemning, var 34 pct. Det er lavere end ved de meget omtalte overenskomstforhandlinger i 2018, men en fremgang i forhold til den foregående forhandling i 2015.