66 12 40 25

[email protected]

 

 

Forsikring i Mejeriliv

- mere, bedre, nemmere

 

 

Som medlem i foreningen har du adgang til en tryghedspakke, som blandt andet omfatter Mejeriliv Forsikring. Du kan tilkøbe forskellige typer af forsikringer og andre tryghedstilbud.

Mejeriliv er en forsikringsordning, som er særligt udarbejdet for at matche behovene hos foreningens medlemmer.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen hjælper dig med økonomien, hvis du rammes af en ulykke, der medfører varig skade på din krop. Forsikringen udbetaler et kontant beløb til dig afhængig af forsikringssum, og hvor omfattende skaden er.

Der er en række fordele ved at tegne ulykkesforsikring gennem Mejeriliv:

• Du sammensætter selv dine forsikringssummer og dækninger efter eget ønske, op til 2 millioner kroner i dækning.
• Dækning for kørsel af 2 hjulet køretøj.
• Dækning under udøvelse af farlig sport.
• Dækning for behandlingsudgifter ifm. anerkendt skade.
• Ingen nedsættelse af forsikringssummerne i forbindelse med alder.
• Forsikringen ophører IKKE når du fylder 70 år, hvilket gælder for mange lignende forsikringer.
• Forsikringen dækker 24 timer i døgnet over alt i verden.
NYT: Dækning af brille skader - også uden personskade.

Sundhedsforsikring

Har du fået en fibersprængning på løbeturen? Eller oplever du stress på din arbejdsplads? Såfremt de offentlige tilbud via egen læge m.m. ikke er tilstrækkelige, kan du få hjælp gennem en sundshedsforsikring. Denne omfatter afdækning og afhjælpning af opståede fysiske og psykiske helbredsproblemer hos forsikringstageren. Forsikringen benytter sig af alle typer sundhedsleverandører, der kan sikre adgang til hurtig og relevant undersøgelse, behandling, operation, herunder det offentlige sundhedsvæsen. Dette omfatter bl.a.:


• Fysioterpi. • Kiropraktik.
• Zoneterapi.
• Diætist.
• Misbrugsbehandling.
• Fysiurgisk massage.
• Telefonisk rådgivning ved misbrugsproblematikker.
• Telefonisk vejledning, muligheder/rettigheder i det offentlige sundsvæsen.
• Telefonisk psykologkonsultation.

Se mere udførlig liste i forsikringspolicen, herunder også sygdomme, der ikke dækkes.