66 12 40 25

[email protected]

Valg til bestyrelsen 2024/2025

Dansk Mejeriingeniør Forenings årlige valg er afgjort uden kampvalg.  

Kandidater til foreningens årlige valg 2024/25 er Martin Holst Petersen og Steffan Bue Dyrnø. Frisk for opstilling af kandidatur udløb den 23. maj kl. 12.00 og der var ikke fremsendt yderligere opstillingssedler ved fristen udløb. Dermed er Martin Holst Petersen genvalgt og Steffan Bue Dyrnø indtræder i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem - begge for en 3-årig perionde.

Bestyrelsen træder i kraft på det konstituerende bestyrelsesmøde den 6. september og fortsætter uden suppleanter frem til valget 2025.

Bestyrelse 2023/24

 

 

Valget

Valg til foreningen foretages hvert år af stemmeberettigede medlemmer - dvs. erhvervsaktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen samt 1 medlem, der repræsenterer de studerende og 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. 

Valget foregår elektronisk typisk i juni måned og godkendes af foreningens interne revisor. Bestyrelsen konstituerer sig med baggrund i valgresultatet i forbindelse med førstkommende bestyrelsesmøde, som i 2024 finder sted den 6. september.

KANDIDATER

Der stemmes om 4 pladser - henholdsvis 2 bestyrelsesposter og 2 suppleantposter. Stemmeberettigede medlemmer modtager en opfordring til at stille deres kandidatur til rådighed, hvorefter selve valghandlingen foretages. Præsentation af de opstillede kandidater offentliggøres her på siden den 24. maj.