66 12 40 25

[email protected]

Valg til bestyrelsen 2023/2024

Dansk Mejeriingeniør Forening afholder sit årlige valg i perioden 2. - 16. juni 2023 kl. 12.00. Stemmeberettigede medlemmer vil modtage en mail med link til at foretage afstemning, som foretages efter prioriteringsmetoden. Der er tre pladser på valg - henholdsvis to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.  

Valget foregår elektronisk og i lighed med tidligere år foretages valghandlingen af foreningens samarbejdspartner Huge Consult. Mail med afstemning udsendes den 2. juni 2023 til stemmeberettigede medlemmer (dvs. ikke er i kontingentrestance). Skulle du mod forventning ikke modtage mailen, kan sekretariatet kontaktes pr. e-mail: [email protected].

Valget

Valg til foreningen foretages hvert år af stemmeberettigede medlemmer - dvs. erhvervsaktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen samt 1 medlem, der repræsenterer de studerende og 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. I maj opfordres til at stille op til bestyrelsesposterne.

Vigtige datoer

Valget foregår elektronisk fra den 2. til den 16. juni og godkendes af foreningens interne revisor. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg. Bestyrelsen konstituerer sig med baggrund i valgresultatet den 1. september 2023.