66 12 40 25

[email protected]

Valg til bestyrelsen 2023/2024

Dansk Mejeriingeniør Forening afholdt sit årlige valg i perioden 2. - 16. juni 2023. Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmer

Rolf Pedersen, Niras (genopstillet)
Thomas Bæk Pedersen, Chr. Hansen (tidl. suppl.)

Suppleant:

Steffan Bue Dyrnø, Arla Innovation (Nyopstillet) 

 

Præsentation af kandidater

Valget

Valg til foreningen foretages hvert år af stemmeberettigede medlemmer - dvs. erhvervsaktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen samt 1 medlem, der repræsenterer de studerende og 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. 

Valget foregår elektronisk typisk i juni måned og godkendes af foreningens interne revisor. Bestyrelsen konstituerer sig med baggrund i valgresultatet i forbindelse med førstkommende bestyrelsesmøde, som i 2023 finder sted den 1. september.

OPSTILLING AF KANDIDATER

Der stemmes om 4 pladser - henholdsvis 2 bestyrelsesposter og 2 suppleantposter. Stemmeberettigede medlemmer modtager en opfordring til at stille deres kandidatur til rådighed, hvorefter selve valghandlingen foretages. Se præsentation af de opstillede kandidater til valg til bestyrelsen 2023/2024.