Løn og arbejde

Du er altid velkommen til at henvende dig til Dansk Mejeriingeniør Forening, hvis der er forhold omkring din ansættelse eller dit arbejdsliv, som giver anledning til overvejelser. Det kan f.eks. være en ny kontrakt, ansættelse i udlandet, opsigelse eller lønspørgsmål.

OK2018 for Offentligt ansatte

Dansk Mejeriingeniør Forening følger via medlemskabet af Akademikerne (AC) overenskomstforhandlingerne for offentligt ansatte og forbereder sig administrativt på en situation, hvor forhandlingerne bryder sammen.

Mejeriingeniørdag 2018

Mejeriingeniørernes store netværkdag blev afholdt på De Danske Gærfabrikker den 6. september. Denne dag var samlet flere forskellige aktiviteter i og omkring foreningen - og ikke mindst formand Martin H. Petersens beretning fra det forgangne år.

Juridsk Rådgivning i DMF

Som medlem af Dansk Mejeriingeniør Forening kan du få rådgivning inden for alle områder af ansættelsesretten, så du har en tryghed i dit arbejdsliv. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål indenfor disse kategorier, står sekretariatet til rådighed.

Valgresultat 2018

Med en stemmeprocent på 52% får den nye bestyrelse for Dansk Mejeriingeniør Forening et overbevisende mandat. Den nye bestyrelse består nu af seks medlemmer og for første gang i mange år to suppleanter og konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde i september.

Bliv medlem

Her findes information om medlemskab, indmeldelsesblanket og information om kontingent.
Vi byder dig gerne velkommen som medlem og ser det som en styrke, at flest muligt mejeriingeniører står samlet.