66 12 40 25

[email protected]

Funktionærloven

Stort set alle medlemmer i Dansk Mejeriingeniør Forening vil i deres ansættelse være omfattet af funktionærloven. Undtagelsen kan være, at man er ansat med en direktørkontrakt, som ikke henviser til funktionærloven eller at man ikke udfører funktionærarbejde.

Definitionen er, at alle som udfører funktionærarbejde, som arbejder mere end 8 timer pr. uge og ikke er ansat på direktørkontrakt, som udgangspunkt vil være omfattet af funktionærloven.

Funktionærloven regulerer funktionærers ansættelsesforhold på en række områder, og loven kan ikke fraviges, således at man som funktionær stilles dårligere end loven foreskriver.

Funktionærloven indeholder bestemmelser om visse rettigheder og forpligtelser for arbejdsgivere og medarbejdere, f.eks. regler om sygdom, opsigelse, orlov, konkurrence- og kundeklausuler.

Her finder du link til funktionærloven.