66 12 40 25

[email protected]

Efteruddannelse

Mejeribrugets Efteruddannelser

Din uddannelse slutter ikke, når du bliver kandidat. Det er vigtigt til stadighed at holde sin uddannelse og sine kompetencer ved lige - og dermed fastholde sin værdi og position på arbejdsmarkedet. Læring og udvikling hører til gennem hele arbejdslivet! Klik på kataloget og bliv fristet af de mange kurser!


Projektlederuddannelse, teamudvikling og konflikthåndtering

Dansk Mejeriingeniør Forening samarbejder med Promentum, som er en anerkendt udbyder af projektlederuddannelser.

Dette betyder, at man som medlem af Dansk Mejeriingeniør Forening får rabat på deltagelse i Promentums projektlederuddannelse. Kurser kører typisk to gange pr. år i hhv. København og Aarhus. Kurset varer i alt 12 dage + eksamensdag og ½ dag til feedback.

Læs mere om uddannelsen på Promentums hjemmeside. Promentum udbyder også kurser i blandt andet teamudvikling og konflikthåndtering. Læs om de øvrige kurser og husk at angive dit medlemskab af Dansk Mejeriingeniør Forening, når du tilmelder dig. Kontakt Alexander Holten Steffen på e-mail [email protected] eller telefon 31 61 60 26 og få oplyst din særpris som medlem.

AEDIL

AEDIL er forkortelsen for ” Association of European Dairy Industry Learning”, og betegnelsen dækker over et tværeuropæisk samarbejde mellem 13 medlemslande, hvorfra en række faglige organisationer, arbejdsgiverforeninger, virksomheder, uddannelsesorganisationer m.m. på mejeriområdet deltager.

AEDILs formål er at udbyde korte efteruddannelseskurser i medlemslandene, varetage uddelingen af Mejeripas til alle nyuddannede mejerister, medvirke til øget mobilitet for mejeriuddannede inden for medlemslandene og ikke mindst erfaringsudveksle på uddannelsesområdet.

I Danmark er Dansk Mejeriingeniør Forening, Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Mejerifagets FællesUdvalg medlemmer af AEDIL. Derudover deltager repræsentanter fra Kold College og Arla Foods. Læs mere på www.aedil.org.

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Udbyder jævnligt arrangementer/aktiviteter for medlemmerne. Læs mere på mejeritekniskselskab.dk.

Nordisk Mejerikongres

Afholdes hvert 3. år og er et videnskabeligt forum, hvor alle de nordiske mejerifolk har mulighed for at mødes. Læs mere om kongressen og se hvornår og hvor den næste afholdes  nordicdairycongress.dk. 

KU-Science

På KU-Science tilbyder mange forskellige kurser og skræddersyr indholdet til virksomhedernes behov. Der er tre typer af efteruddannelsestilbud:

Bachelor- og masterkurser - kurser der også udbydes til KU-Sciences bachelor- og masterstuderende. Kurserne ligger i normal arbejdstid og er typisk fordelt over en blok (ca. 9 uger).

Korte kurser - kurser der er målrettet mod efteruddannelsessøgende og er koncentreret på få dage.

Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed - En komplet videreuddannelse for folk, der allerede har en relevant bacheloruddannelse. Du kan tage hele uddannelsen på deltid eller nøjes med de kurser, du har brug for. Læs mere på KUs hjemmeside og se en oversigt over efteruddannelsestilbud på KU-Science.

Er du tillidsrepræsentant?

-Og vil du gerne ruste dig til opgaven, kan du hente hjælp i Akademikernes TR-kursuskatalog her. Her tilbydes bl.a. kurser om rollen som TR, forhandlingsteknik, psykisk arbejdsmiljø, konflikthåndtering, budget, personlig power m.m.

Som medlem af Dansk Mejeriingeniør Forening kan du få del i disse kurser, fordi foreningen har et medlemskab i i Akademikernes.

Bliv klædt på og/eller lad dig inspirere i kursuskataloget.

Kontakt sekretariatet [email protected]