66 12 40 25

[email protected]

Kontakt Dansk Mejeriingeniør Forening

Sekretariatet holder lukket i ugerne 29 og 30. Ved akut behov for juridisk bistand i disse uger bedes du henvende til til foreningens advokat Line Gordon Errebo, som behandler indkomne henvendelser tirsdage og torsdage i de 2 uger. Fyldestgørende information – herunder oplysning om dit navn, medlemsnummer (ses på seneste opkrævning), kontaktoplysninger samt relevante sagsakter (opsigelse eller kontrakt m.v.) sendes til [email protected]. Du vil modtage en out of office-besked, men uagtet denne vil du blive kontaktet af Line den førstkommende tirsdag/torsdag efter din henvendelse er fremsendt. God sommer!

Kontaktformular til sekretariatet

Link til sekretariatet