66 12 40 25

[email protected]

Coaching

Hvad er coaching?
Coaching er en effektiv og fokuseret metode til at skabe forandring og afdække sit personlige potentiale for at opnå større personlig indsigt samt indfri personlige målsætninger, som enten er uafdækkede eller ikke umiddelbart kan indfries på egen hånd. Metoden er ikke en planlægningsmetode men en metode til at finde troen og viljen til at gå forbi sig selv og finde den indre power samt udfordre sig selv på vanetænkning og dermed skabe forandring og refleksion.

Vi tilbyder
Dansk Mejeriingeniør Forening tilbyder medlemmer af foreningen en kort coaching seance i interviewform med åbne spørgsmål med henblik på at komme frem til uopdaget potentiale i forbindelse med medlemmets arbejdsforhold. Samtalen foregår enten ved at aftale et fysisk møde – alternativt telefonmøde eller via skype – og er fortrolig mellem intervieweren og medlemmet.

Varighed
Coaching seancen varer ca. 1 time og 15 min. og indledes med at afklare forventninger og andre praktiske forhold herunder er det muligt at stille spørgsmål. Herefter styrer coachen samtalen fremad primært på en neutral og ikke dømmende facon. Vil du benytte dette tilbud, skal du udfylde denne formular. Du vil herefter blive kontaktet hurtigst muligt med henblik på at aftale tidspunkt og sted.