66 12 40 25

[email protected]

 

 

Fonde og legater

 

 

Dansk Mejeriingeniør Forenings Jubilæumslegat og mejeriingeniør Anders L. Granborg og hustrus legat
Kapital 150.000 kr., som er tilvejebragt som følger: Indestående i mejeriingeniør Anders L. Granborg og hustrus Legat, oprettet i 1965. Donationer i anledning af foreningens 50 års jubilæum i 1982.

Uddeling finder sted efter forudgående ansøgning i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling. Ansøgning om legat stiles til Dansk Mejeriingeniør Forening. Ansøgningen sendes til [email protected]. Det er også muligt at benytte denne formular.
Legatet yder økonomisk støtte til
  • Danske mejeriingeniørers efteruddannelse ved studierejser m.v. i Danmark og i udlandet.
  • Trængende medlemmer, der har været udsat for langvarig og alvorlig sygdom.
Metha Lunds Mindefond
Der er mulighed for at søge denne fond til videreuddannelse i Danmark eller andre fremtrædende mejerilande for medlemmer, der er uddannet mejerist, mejeritekniker eller mejeriingeniør. Der er ansøgningsfrist den 1. juni.
Ansøgning sker ved at udfylde ansøgningsskema senest 1. juni. Tildeling af Metha Lunds Mindefond meddeles ansøgerne den 18. juli.
Link til fundats