66 12 40 25

[email protected]

 

 

Pensionsordning

 

 

Som mejeriingeniør kan du være ansat på mange forskellige måder og være omfattet af forskellige løsninger hvad angår pensionsordning. Vi har nedenstående tilbud, som gælder for nogle. Andre vil være omfattet af deres virksomheders ordninger.
Vigtigt er det naturligvis at have en pensionsordning og sørge for at en god opsparing samt den kombination af risiko m.m. som passer til den alder og profil man har. Desuden skal man være opmærksom på hvilke forsikringsordninger der evt. er knyttet til pensionsordningen.

91,5% af alle respondenter i Dansk Mejeriingeniør Forenings lønstatistik i 2019 var omfattet af en pensionsordning. Et flot tal – dog også 8,5% som ikke har en ordning!

Vi opfordrer alle til løbende at holde fokus på pensionsordningen og med jævne mellemrum lave en gennemgang med sin pensionsrådgiver. Anbefalingen er, at det gøres hver 3. år eller ved større livsbegivenheder som f.eks. ægteskab, børn, huskøb, dødsfald, skilsmisse osv.

Overenskomstansat i mejeriindustrien eller mulighed for at blive det
Er du ansat på et driftssted, terminaler m.m., som er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, anbefaler vi dig at læse mere på Foreningen af mejeriledere og funktionærers hjemmeside. Her vil du kunne se, at hvis du er ansat i en ledende stilling i mejeriindustrien, vil du sandsynligvis kunne opnå en overenskomstansættelse, hvis du er eller bliver dobbeltmedlem – dvs. medlem af både DMF og FMF.

En overenskomstansættelse giver dig adgang til en rigtig god pensionsordning, med en aldersprogressiv pensionssats og rigtigt fine forsikringsordninger som er arbejdsgiverbetalte.

Har du spørgsmål i forbindelse med dobbeltmedlemskab, pensionsordning eller kontrakt/ny kontrakt, er du altid velkommen til at kontakte DMF på denne mail [email protected] eller tlf. 29 99 42 81.

Offentligt ansat mejeriingeniør / cand. lact.
En pensionsordning i AP Pension indgår som en del af de offentlig ansatte mejeriingeniørers overenskomst. Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål til pensionsordningen.

DMF tilbyder en mere tidssvarende aftale, som bl.a. giver gode forsikringsdækninger til lave priser og billig administration. Dertil kommer andre fordele vedr. investeringsmuligheder m.m.
Har du ikke pensionsordning i dit ansættelsesforhold eller er du selvstændig
Pensionsordninger, som tegnes individuelt, er typisk dyre i både administration og forsikringspakke, hvorimod kollektive pensionsordninger er langt mere attraktive på den front. Dansk Mejeriingeniør Forening har derfor en pensionsordning hos AP Pension, som stilles til rådighed for medlemmer, som enten ikke har en pensionsordning i deres ansættelsesforhold, som har frit valg af pensionsordning eller som er selvstændige. Det er et kriterie, at indbetalinger kan foretages som arbejdsgiverindbetaling fra en dansk arbejdsgiver (altså fra et CVR-nummer), og så kræves Ordningen indbefatter såvel en lav administrationsomkostning, en aldersprogressiv opsparing samt en forsikringspakke bestående af kritisk sygdom, tab af erhvervsevne/invaliditets- og dødsfaldsdækning.

Nedenfor kan du se den aftale der er forhandlet på plads og gælder for foreningens medlemmer.