66 12 40 25

[email protected]

 

 

Om Dansk Mejeriingeniør Forening

 

Dansk Mejeriingeniør Forening blev etableret den 7. april 1932. Foreningens formål er at varetage mejeriingeniørernes fælles interesser og at fremme mejeribrugets faglige udvikling. Foreningens medlemmer er i stor udstrækning de kandidater, der er dimitteret som mejeriingeniører fra Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - tidl. Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, men også andre kandidater med tilsvarende teknisk-videnskabelig uddannelse kan optages som medlemmer. 

Dansk Mejeriingeniør Forening har siden 1970'erne haft et tæt samarbejde med Foreningen af mejeriledere og funktionærer, og dette samarbeje indbefatter blandt andet udgivelsen af Mælkeritidende, Mælkeritidendes Ugenyt, Danish Dairy & Foods Industry samt et samarbejde om fælles sekretariat I Odense.