66 12 40 25

[email protected]

 

 

 

Kontingent

 

 

Fastsættelse af kontingentet

Kontingentet fastsættes èn gang årligt af den ordinære generalforsamling og opkræves af sekretariatet fire gange årligt

 

Kvartårligt kontingent pr. 01.04.2024

Aktive medlemmer kr. 995,-
Aktive dobbeltmedlemmer*) kr. 585,-
Særlige medlemmer kr. 585,-
Passive medlemmer **)  kr. 150,-

*) Kontingentet er forbeholdt mejeriingeniører, der også har tegnet et aktivt medlemskab i Foreningen af mejeriledere og funktionærer, og som er ansat i en produktionsvirksomhed inden for mejeribruget eller i Mejeriforeningen.
**) Medlemmer, der går på pension eller efterløn, kan efter anmodning opnå passivt medlemskab. Passive medlemmer har ikke stemmeret i foreningens anliggender.
Rettidigt indbetalte aktive kontingenter indberettes automatisk til Skat.
Mejeriingeniører er kontingentfrie de første 12 måneder efter dimission.

Barsels- og Forældreorlov

I forbindelse med barsels- og forældreorlov kan der på visse betingelser søges om nedsat kontingent.

Læs mere om betingelserne for nedsat kontingent her

Ansøg om nedsat kontingent

 

Dimittendledighed

Mejeriingeniører er kontingentfrie de første 12 måneder efter dimission uanset om man er i arbejde eller ledig. Opleves ledighed udover de 12 måneder, opfordres man til at kontakte sekretariatet.