Løn og lønforhandling

Dansk Mejeriingeniør Forening har udviklet nogle værktøjer, som du kan bruge i forbindelse med lønforhandling:


1) Guide til lønforhandling, som du kan støtte dig til under forberedelse til lønforhandlingen. Selv om der er lang tid til du skal forhandle, kan det anbefales at du sætter dig ind i de processer som styrer lønforhandling og løndannelse, for forhandling foregår langt fra kun ved forhandlingsbordet én gang om året. Der forhandles faktisk hver dag!

2) Lønudvikling og lønniveau, som du kan støtte dig til, når du skal finde ud af hvad dit lønkrav skal være og evt. om du ligger på det rette lønniveau. Værktøjet opdateres kvartalsvis, når der foreligger nye løncifre fra Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening.

 

3) Lønstatistik udarbejdes årligt i regi af Dansk Mejeriingeniør Forening. I oktober måned indsamles data til lønstatistikken, som baseres på septemberlønnen. Den færdige statistik ligger som regel klar primo december, hvorefter den oploades til samtlige medlemmer i printversion.

Link til Lønstatistik 2017. Lønstatistikken kan rekvireres i hardcopy ved at skrive til sekretariatet på dmf[at]maelkeritidende[dot]dk                                  

Lønstatistikken 2015 blev udsendt til alle aktive medlemmer samt studentermedlemmer i december 2016. Lønstatistikken 2016 kan læses her.