66 12 40 25

[email protected]

Ansøg om en mentor

 • Mentorordningen har til formål at støtte medlemmer, som er:
  • i starten af deres karriere
  • i starten af en lederkarriere
  •  på anden vis karrieremæssigt står ved en skillevej

  Mentorordningen er rettet mod alle medlemmer, men det forventes, at den hovedsageligt
  vil være efterspurgt af den yngre del af medlemskredsen.

Forventning til mentorordningen

Som mentee får du en fortrolig, som du kan dele dine tanker og dilemmaer med i forhold til job, karriere, arbejdsliv m.v.

Fortrolighed

Du er arbejdsmæssigt og privat uafhængig af din mentor og kan derfor uden risiko for konskvenser drøfte selv vanskelige spørgsmål - også dilemmaer, hvor du er udfordret rent arbejdsmæssigt - f.eks. i relation til din lederrolle eller ønske om karriereskift. Du vil i en professionel kontekst kunne drøfte karrieremål og karriereudvikling med en erfaren person uden for din virksomhed. Du vil med andre ord kunne få hjælp til at bearbejde udfordringer, dilemmaer, mål og muligheder relateret til dit job.

Hvordan foregår matchet?

Det er vigtigt, at matchet mellem mentee og mentor er optimal. Derfor afgiver både mentor og mentee oplysninger ved tilmelding til mentorordningen. Disse oplysninger danner baggrund for matchingen i et mentorforløb.

Forventninger til samarbejdet

Som mentee forbereder du dig til det første møde og er afklaret med sin udfordring eller udfordringer og dermed give mentor det bedste udgangspunkt for samarbejdet.

Om samarbejdet

Mentor og mentee aftaler tidspunkt og sted for møderne. Begge parter modtager bogen "Lommebog om mentoring" til at søge hjælp og vejledning i forløbet. Desuden er der en kort briefing om mentorordningen og samspillet mellem mentor og mentee. Der er typisk tre faser i en mentorproces; udforskning, ny forståelse og handlingsplan.

Det første møde

På det første møde drøftes/aftales, hvilke forventninger, der er til hinanden, hvad formålet er med forløbet samt antal og frekvens for møder (typisk 3-5 gange fordelt over nogle måneder).

Det sidste møde

Når det sidste aftalte møde er afholdt, drøftes om forløbet er nået i mål, og om der skal holdes flere møder. Er målet nået, orienteres Dansk Mejeriingeniør Forening på dette link.

Evaluering

Forløbet afsluttes med tilbagemeldinger. Evaluering er helt anonym og foretages en gang årligt.

Hvis samarbejdet ikke fungerer

Fungerer matchet ikke optimalt, sker der jobmæssige ændringer eller andet indtræffer og ændrer forudsætningerne for samarbejdet, kan det blive nødvendigt at afbryde forløbet før tiden , hvilket meddeles sekretariatet.

Jeg søger om en mentor

Ønsker du at anmode om en mentor, skal du udfylde formularen vedr. anmodning om en mentor, hvorefter du vil blive kontaktet af sekretariatet.

https://mejeriingenioer.dk/tilmeld-dig-som-mentee/

Personlig rådgivning
Oplysningerne på denne hjemmeside er af generel karakter, og oplysningerne passer måske ikke helt til din situation. De kan derfor ikke erstatte en personlig rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os og får den specifikke rådgivning som passer til lige præcis din situation, uanset om du har fået nyt job, allerede er i arbejde, eller du er blevet opsagt.
Disclaimer
Indholdet af denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information om de juridiske aspekter, der har betydning for dit ansættelsesforhold. Det juridiske materiale på denne hjemmeside tjener alene informationsformål, og oplysningerne kan ikke træde i stedet for professionel eller juridisk rådgivning. Vi bestræber os på løbende at opdatere denne hjemmeside, men vi påtager os ikke ansvar for fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.