66 12 40 25

[email protected]

Bliv mentor

 • Mentorordningen har til formål at støtte medlemmer, som er:
  • i starten af deres karriere
  • i starten af en lederkarriere
  •  på anden vis karrieremæssigt står ved en skillevej

  Mentorordningen er rettet mod alle medlemmer, men det forventes, at den hovedsageligt
  vil være efterspurgt af den yngre del af medlemskredsen.

Hvad er en mentor?

En mentor er en sparringspartner, som mentee har et fagligt fællesskab med i form af samme uddannelsesmæssige baggrund. Desuden er der en professionel relation med omdrejningspunkt i den job- og karrieremæssige situation, som mentee befinder sig i pt. En mentor komme altid fra en anden virksomhed end mentee.

Mentorrollen

Du er en erfaren mejeriingeniør og har normalt minimum været på arbejdsmarkedet i 5 år. Mange mentorer har mange års erfaring. Når du tilmelder dig mentorordningen, inviteres du til 1/2 times online møde med foreningens sekretariat og får en kort briefing, ligesom du kan stille spørgsmål til mentorordningen m.v.

Om samarbejdet

Mentor og mentee aftaler tidspunkt og sted for møderne. Begge parter modtager bogen "Lommebog om mentoring" til at søge hjælp og vejledning i forløbet. Desuden er der en kort briefing om Dansk Mejeriingeniør Forenings mentorordning og rollen som mentor. Der er typisk tre faser i en mentorproces; udforskning, ny forståelse og handlingsplan.

Er det lønnet?

Mentorrollen er frivillig og ulønnet.

Hvad får jeg ud af at blive mentor

Som mentor vil du opleve spændende refleksioner, som kan være relevante for din egen karriere samtidig med, at du hjælper en mejeriingeniørkollega videre i sin karriere.

Hvordan foregår matchet

Det er vigtigt, at matchet mellem mentee og mentor er optimalt. Derfor afgiver både mentor og mentee oplysninger ved tilmelding til mentorordningen. Disse oplysninger danner baggrund for matchingen i et mentorforløb.

Forventninger til samarbejdet

Men henblik på at give mentor det bedste udgangspunkt for samararbejdet, forbereder mentee sig til det første møde ved bl.a. at være afklaret med sin udfordring eller udfordringer.

Det første møde

På det første møde drøftes/aftales, hvilke forventninger, der er til hinanden, hvad formålet er med forløbet samt antal og frekvens for møder (typisk 3-5 gangeover nogle måneder).

Det sidste møde

Når det sidste aftalte møde er afholdt, drøftes om forløbet er nået i mål, og om der skal holdes flere møder. Er målet nået, orienteres Dansk Mejeriingeniør Forening.

Evaluering

Forløbet afsluttes med en tilbagemelding. Evalueringen er helt anonym og foretages en gang årligt.

Hvis samarbejdet ikke fungerer

Fungerer matchet ikke optimalt, sker der jobmæssige ændringer eller indtræffer så forudsætningrne eller muligheden for samarbejdet ikke længere er til stede, kan det blive nødvendigt at afbryde det før tiden. Dette rapporteres til sekretariatet.

Jeg vil være mentor

Ønsker du at blive mentor, skal du udfylde formularen vedr. mentorrollen, hvorefter du vil blive kontaktet af sekretariatet.

https://mejeriingenioer.dk/2021/04/29/mentorordning/
Indgåelse af aftale som mentor

Tilmelding som mentor betragtes som gyldig frem til, den evt. trækkes tilbage, hvilket sker ved henvendelse til sekretariatet i Dansk Mejeriingeniør Forening.

Personlig rådgivning
Oplysningerne på denne hjemmeside er af generel karakter, og oplysningerne passer måske ikke helt til din situation. De kan derfor ikke erstatte en personlig rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os og får den specifikke rådgivning som passer til lige præcis din situation, uanset om du har fået nyt job, allerede er i arbejde, eller du er blevet opsagt.
Disclaimer
Indholdet af denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information om de juridiske aspekter, der har betydning for dit ansættelsesforhold. Det juridiske materiale på denne hjemmeside tjener alene informationsformål, og oplysningerne kan ikke træde i stedet for professionel eller juridisk rådgivning. Vi bestræber os på løbende at opdatere denne hjemmeside, men vi påtager os ikke ansvar for fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.