Mejeriliv - Forsikring

Medlemmer og deres nærmeste familie/samlever kan tegne forsikringer i Mejeriliv, som er en forsikringsordning, der er etableret i samarbejde mellem Dansk Mejeriingeniør Forening, Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Optima-gruppen. 

Forsikringerne tegnes gennem Optima Forsikringsagentur, med hvem Mejeriliv har etableret den samlede gruppeording hvad angår ulykkesforsikring og sundhedsordning. Derudover findes muligheder for at lave individuelle forsikringsaftaler med rabat. 

Du kan få yderligere information via brochuren om Mejeriliv eller ved at kontakte Optima Forsikringsagentur.