Fonde og legater

Dansk Mejeriingeniør Forenings Jubilæumslegat og mejeriingeniør Anders L. Granborg og hustrus legat
Kapital 150.000 kr. Tilvejebragt som følger: Indestående i mejeriingeniør Anders L. Granborg og hustrus Legat, oprettet i 1965. Donationer i anledning af foreningens 50 års jubilæum i 1982. Legatet yder økonomisk støtte til:

a.

Danske mejeriingeniørers efteruddannelse ved studierejser m.v. i Danmark og i udlandet.

b.

Trængende medlemmer, der har været udsat for langvarig og alvorlig sygdom.

Uddeling finder sted efter forudgående ansøgning i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling. Ansøgning om legat stiles til Dansk Mejeriingeniør Forening. Ansøgningen sendes til dmf[at]maelkeritidende[dot]dk.

Metha Lunds Mindefond
Oprettet i 1995. Fondens kapital andrager 2.8 mio. kr., hvis afkast skal anvendes til videreuddannelse af danske mejerister, mejeriteknikere og mejeriingeniører. Der benyttes specielle ansøgningsskemaer, som fås ved download eller ved henvendelse til Dansk Mejeriingeniør Forening eller download fra Kold College.