Akademikerne

Dansk Mejeriingeniør Forening er tilsluttet Akademikerne (tidligere Akademikernes Centralorganisation), og gennem repræsentation i en visse udvalg under Akamikerne varetages mejeriingeniørernes interesser i det omfang, bestyrelsen finder det relevant.

Hvis du som medlem er eller bliver offentligt ansat vil den overenskomst som Akademikerne, som hovedorganisation forhandler hjem på det akademiske område være gældende for din ansættelse. Dansk Mejeriingeniør Forening indgår i arbejdet omkring overenskomstfornyelserne, og du har, som medlem af Dansk Mejeriingeniør Forening, mulighed for at bidrage med temaer, som du finder relevante at inddrage i forhandlingerne. 

Du kan læse om overenskomst for akademikere i stat, regioner og kommuner på Akademikernes hjemmeside.

Akademikerne udarbejder månedsvis en ledighedsstatistik på det akademiske område. Denne statistik indbefatter mejeriingeniører og du finder statistikken her.