Valg 2017 - igen stor deltagelse

Valgresultat - igen høj stemmeprocent

Valg til bestyrelsen i Dansk Mejeriingeniør Forening har igen slået tidligere stemmetal med en valgprocent på 52%. Det er en meget tilfreds bestyrelse, der glæder sig over det mandag foreningens medlemmer dermed give de opstillede kandidater herunder to helt nye kandidater.

Sådan gik valget

Torben Slots var allerede suppleant og blev valgt ind i bestyrelsen.

Marie Østergaard Jørgensen er nyopstillet og blev valgt ind i bestyrelsen.

Emilie Møller Kudahl er nyopstillet og blev valgt ind som suppleant i bestyrelsen.

De to nyopstilled kandidater afløser henholdsvis Bjarne Vagn Larsen og Louise Bjerrum - hvor førstnævnte har været en del af bestyrelsen siden 2005 og sidstnævnte færre år men bl.a. været med til opstart af Netværk Øst. Læs kandidaternes valgoplæg her.

Præsentation af de tre kandidater

Tillykke med valget.

Den 7. september afholdes bestyrelsesmøde i forbindelse med den årlige generalforsamling og mejeriingeniørdag. Bestyrelsen konstituerer sig på dette møde.