Tilmelding Mejeriingeniørdag

Pris kr. 395,00 p.p. bortset fra inviterede jubilarer, der er medlemmer af foreningen og og nydimitterede kandidater
Angiv adresse og mail/hvis ikke fremsendes faktura til din privatadresse