Pensionsordning

Din Pensionsordning - sidste nyt

De af Dansk Mejeriingeniør Forenings medlemmer, som er ansat på mejerier rundt omkring i branchen er her i 2014 for en stor dels vedkommende påvirket af ændringer i deres pensionsordning.

Overenskomstansat eller mulighed for at blive det

Er du ansat på et driftssted, terminaler m.m., som er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, anbefaler vi dig at læse mere på Foreningen af mejeriledere og funktionærers hjemmeside Er du allerede dobbeltmedlem giver dette visse muligheder. Er du ikke dobbeltmedlem, kunne du overveje at blive det.

Konsekvensberegning for ikke-overenskomst ansatte.

Er du ansat centralt i Arla Foods og påvirket af Arla Foods nye lederpension, kan ændringerne have væsentlige konsekvenser for dig. Denne nye ordning betyder, at stigende alder ikke som hidtil udløser stigende pensionsbidrag, og det medfører, at mange – med hensyn til pensionssats – bliver på det niveau, hvor man aldersmæssigt er nået til i dag, med mindre stillingsniveauet udløser en højere pensionssats.

Konsekvenserne af at være låst fast på 12,99 (15% hvis man er 44-49 år) frem for at følge den tidligere aldersbetingede stigningstakt kan beregnes via link på Foreningen af mejerileder og funktionæreres hjemmeside. Af beregningen fremgår endvidere, hvor meget ekstra man selv bør spare op for at kompensere for den mindre pensionsopsparing, der ligger i ordningen, og man ønsker at opnå den samme pensionsformue som 67-årig, som man hidtil har budgetteret efter.

Vi gør opmærksom på, at resultatet er vejledende, da ændrede forudsætninger – f.eks. renteniveauet – kan påvirke resultatet.

Har du spørgsmål i forbindelse med pensionsordning eller kontrakt/ny kontrakt, er du altid velkommen til at kontakte DMF på denne mail ac[at]maelkeritidende[dot]dk eller tlf. 29 99 42 81.

AP Pension - generel information

En pensionsordning i AP Pension indgår som en del af de offentlig ansatte mejeriingeniørers overenskomst. Dansk Mejeriingeniør Forening har desuden indgået aftale om, at privatansatte mejeriingeniører kan etablere pensionsordning i AP Pension. Pensionsaftalen er en såkaldt
AP NetLink-ordning. Ordningen kan etableres med forsikringsdækninger ved kritisk sygdom, nedsat erhvervsevne samt sikring af efterladte i tilfælde af dødsfald.