Mejeriingeniørdag 2018

Dansk Mejeriingeniør Forenings generalforsamling afholdes den 6. september i Grenå. Mejeriingeniørdagen, som den populært kaldes, er omdrejningspunkt for fire arrangementer og starter med årsmøde i Industrigruppen. Herefter er lidt frokost inden turen går rundt på De Danske Gærfabrikker, og deltagerne får et indtryk af virksomhedens grundstamme; nemlig bagegæret og de øvrige produkter som gærekstrakt og tørgær til vin.
Generalforsamlingen skylles ned med en kop kaffe, og når formanden har aflagt beretning for året og dagsordenen er gennemgået, inviteres til festmiddag med fejring af 25 og 40 års jubilarer samt de nye kolleger i branchen. Middagen er gratisk for inviterede jubilarer og nydimitterede (medlemmer af foreningen) medens der er egenbetaling for øvrige. Men det skal understreges, at alle er velkomne uanset medlemskab.

Tilmelding
Program til print
Fuldmagt

Regnskaber (kode tilsendt pr. mail)
Dansk Mejeriingeniør Forening
Dansk Mejeriingeniør Forenings Jubilæumslegat

Formandens beretninger:

Stemningsbilleder fra Mejeriingeniørdagen 2017.

Mange havde taget turen til Skejby for at deltage i Mejeriingeniørdagen.

 Den heldige vinder for hurtigt besvarelse af generalforsamlingens Kahoot blev Pia Agger, EAL.

Mejeriingeniørdagen bød også på en rundtur i AIC.

Der var særlig god stemning til mejeriingeniørmiddagen i år.