Løn og arbejde

Dansk Mejeriingeniør Forening hjælper dig meget gerne med spørgsmål af ansættelsesretslig karakter.

Du er meget velkommen til at henvende dig med f.eks. en ny kontrakt, overvejelser om ansættelse i udlandet, problemer i relation til dit nuværende ansættelsesforhold, opsigelse og lønspørgsmål. 

Det er vigtigt, at du er veloplyst og har indsigt i din egen situation, når du enten går ind i et ansættelsesforhold eller måske er på vej ud af det. Det giver dig de bedst mulige forudsætninger for at kunne skabe løsninger eller forhandlingsresultater, som er optimale. Din situation kan også være mere kompleks og dermed af en karakter, hvor det er hensigtsmæssigt at  Dansk Mejeriingeniør Forening fører eller taler din sag i forhold til virksomheden.

Du kan finde en del information i undermenuen til denne side om "Løn og arbejde", og du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 66 12 40 25 eller pr. mail.

Vi anbefaler, at du altid kontakter os:

  • Før du underskriver en ny  kontrakt og i særdeleshed hvis det er en kontrakt som indeholder en konkurrenceklausul.
  • Hivs du er blevet opsagt eller forhandler om opsigelse.
  • Hvis du overvejer at søge arbejde i udlandet.
  • Hvis du på anden måde oplever at have spørgsmål i relation til dine ansættelsesforhold

Foreningens sekretariat behandler din henvendelse fuldstændigt fortroligt, og vil i samråd med dig vurdere kompleksiteten i din henvendelse og dermed i hvilken omfang din henvendelse skal behandles af den advokat, som er tilknyttet Dansk Mejeriingeniør Forenings sekretariat.