Kontingent

 

Kontingentet fastsættes én gang årligt af den ordinære generalforsamling og opkræves af sekretariatet to gange årligt. 

Halvårligt kontingent 

Aktive medlemmer

kr. 1.640,-

Aktive dobbeltmedlemmer*)

kr.   995,-

Særlige medlemmer

kr.   900,-

Passive medlemmer **)

kr.   250,-

     

*) Kontingentet er forbeholdt mejeriingeniører, der også har tegnet et aktivt medlemskab i Foreningen af mejeriledere og funktionærer, og som er ansat i en produktionsvirksomhed inden for mejeribruget eller i Mejeriforeningen.

**) Medlemmer, der går på pension eller efterløn, kan efter anmodning opnå passivt medlemskab. Passive medlemmer har ikke stemmeret i foreningens anliggender.

Rettidigt indbetalte aktive kontingenter indberettes automatisk til Skat.

Mejeriingeniører er kontingentfrie de første 12 måneder efter dimission.

 

Barsels- og forældreorlov

I forbindelse med barsels- og forældreorlov kan der på visse betingelsersøges om nedsat kontingent.

Læs mere her. 

Her finder du ansøgningsblanket.