OK2018 for Offentligt ansatte

Dansk Mejeriingeniør Forening følger via medlemskabet af Akademikerne (AC) overenskomstforhandlingerne  for offentligt ansatte og udarbejder i øjeblikket en økonomisk støtteordning som forberedelse til den varslede storkonflikt. Ordningen er en del af AC's konfliktberedskab og modsvarer det økonomiske beredskab, som de fleste organisationer i AC stiller til rådighed for deres medlemmer. Foreningens offentligt ansatte medlemmer, der er berørte, kontaktes direkte via mail. 
Vedtægterne for økonomisk støtteordning skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, som alle medlemmer indkaldes til jf. vedtægterne 14 inden afholdelse den 22. marts 2018.

Referat af ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Vedtægter for økonomisk støtteordning
Fuldmagt
Artikel i Mælkeritidende nr. 5 vedr. OK2018 og hvordan de berører DMF og FMF
Link til Akademikernes Centralorganisation

Er der spørgsmål, kan sekretariatet kontaktes på følgende mailadresse; dmf[at]maelkeritidende[dot]dk