Efteruddannelse

Mejeribrugets Efteruddannelser
Din uddannelse slutter ikke, når du bliver kandidat. Det er vigtigt til stadighed at holde sin uddannelse og sine kompetencer ved lige - og dermed fastholde sin værdi og position på arbejdsmarkedet. Læring og udvikling hører til gennem hele arbejdslivet!

 

Mejeriforskningens Dag

Dansk mejeriforskning er omdrejningspunktet for en konference, som afholdes hvert andet år. Arrangørerne bag konferencen er:

  • Mejeribrugets ForskningsFond
  • Foreningen af mejeriledere og funktionærer
  • Danmarks Mejeritekniske Selskab
  • Dansk Mejeriingeniør Forening
  • Landbrug og fødevarer

Næstkommende konference annonceres online på mejeritekniskselskab.dk og i Mælkeritidende. Datoen vil fremgå af kalenderen her til højre, hvis den er nært forestående. 

      

 

  

Mejeribrugets Studietur

Afholdes hvert forår og udgør en 3-5 dages rejse med virksomhedsbesøg i ind- og udland. 

Næstkommende studietur annonceres online på mejeritekniskselskab.dk og i Mælkeritidende. Datoen vil fremgå af kalenderen her til højre, hvis den er nært forestående

 

Projektlederuddannelse, teamudvikling og konflikthåndtering

Dansk Mejeriingeniør Forening samarbejder med Promentum, som er en anerkendt udbyder af projektlederuddannelser.  

Dette betyder, at man som medlem af Dansk Mejeriingeniør Forening får rabat på deltagelse i Promentums projektlederuddannelse. Kurser kører typisk to gange pr. år i hhv. København og Aarhus. Kurset varer i alt 12 dage + eksamensdag og ½ dag til feedback.

Læs mere om uddannelsen på Promentums hjemmeside. 

Promentum udbyder også kurser i blandt andet teamudvikling og konflikthåndtering. Læs om de øvrige kurser og husk at angive dit medlemskab af Dansk Mejeriingeniør Forening, når du tilmelder dig.

Ring til Tina Holm på telefon 40 40 06 05 og få oplyst din særpris som medlem.

AEDIL
AEDIL er forkortelsen for ” Association of European Dairy Industry Learning”, og betegnelsen dækker over et tværeuropæisk samarbejde mellem 13 medlemslande, hvorfra en række faglige organisationer, arbejdsgiverforeninger, virksomheder, uddannelsesorganisationer m.m. på mejeriområdet deltager. AEDILs formål er at udbyde korte efteruddannelseskurser i medlemslandene, varetage uddelingen af Mejeripas til alle nyuddannede mejerister, medvirke til øget mobilitet for mejeriuddannede inden for medlemslandene og ikke mindst erfaringsudveksle på uddannelsesområdet. I Danmark er Dansk Mejeriingeniør Forening, Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Mejerifagets FællesUdvalg medlemmer af AEDIL. Derudover deltager repræsentanter fra Kold College og Arla Foods. Læs mere på www.aedil.org.

 

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Udbyder jævnligt arrangementer/aktiviteter for medlemmerne. Læs mere på: mejeritekniskselskab.dk.

 
AMU-kurser på Kold
Klik på kursusplan for at se den samlede oversigt over de udbudte AMU-kurser, som afholdes på Kold college.

 

Nordisk Mejerikongres

 

Afholdes hvert 3. år og er et videnskabeligt forum, hvor alle de nordiske mejerifolk har mulighed for at mødes. Læs mere under rubrikken "Nordiske Mejerikongresser"

Nordic Dairy Congress afholdes 7. - 9. juni 2017 på Axelborg i København. Temaet er Adding Value.         

 

KU-Science
På KU-Science tilbyder mange forskellige kurser og skræddersyr indholdet til virksomhedernes behov. Der er tre typer af efteruddannelsestilbud:

  • Bachelor- og masterkurser - kurser der også udbydes til KU-Sciences bachelor- og masterstuderende. Kurserne ligger i normal arbejdstid og er typisk fordelt over en blok (ca. 9 uger).
  • Korte kurser - kurser der er målrettet mod efteruddannelsessøgende og er koncentreret på få dage.
  • Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed - En komplet videreuddannelse for folk, der allerede har en relevant bacheloruddannelse. Du kan tage hele uddannelsen på deltid eller nøjes med de kurser, du har brug for.
  • Specifikt i november 2018 og februar 2019 med frisk 15. september 2018 afholdes kursus i Mikorbiologist Fødevaresikkerhed - flere informationer om kurset her.

Se en oversigt over efteruddannelsestilbud på KU-Science.

 

Er du tillidsrepræsentant?

-Og vil du gerne ruste dig til opgaven, kan du hente hjælp i Akademikernes TR-kursuskatalog for efteråret 2017.

Her tilbydes bl.a. kurser om rollen som TR, forhandlingsteknik, psykisk arbejdsmiljø, konflikthåndtering, budget, personlig power m.m.

Som medlem af Dansk Mejeriingeniør Forening kan du få del i disse kurser, fordi foreningen har et medlemskab i i Akademikernes.

Bliv klædt på og/eller lad dig inspirere i kursuskataloget. 

Tilmelding sendes til dmf[at]maelkeritidende[dot]dk.