Mejeriingeniørdag 2017

Foreningen inviterer i år til den årlige mejeriingeniørdag og generalforsamling på Arla Foods Innovation Centre i Skejby. Datoen er den 7. september, og dagen afsluttes traditionen tro med en mejeriingeniørmiddag i det skønne Aarhus med fejring af 25 og 40 års jubilarer samt alle året nyuddannede kandidater. Du kan roligt reservere hele dagen, som fra morgenstudnen står i mejeriingeniørens tegn. Og tillader arbejdet ikke, at du er væk hele dagen, kan du slutte dig til de enkelte delarrangementer alt efter tid og lyst.

  • Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen. Mødet er for medlemsvirksomheder men alle med interesse for området er velkomne til at høre om gruppens arbejde
  • Frokost. Foreningen inviterer desuden foreningens studentermedlemmer, medlemmer af foreningen af mejeriledere og funktionærer, Dairy Students Club samt deltagere i Industrigruppens møde - også til efterfølgende virksomhedsbesøg
  • Virksomhedsbesøg og rundivisning på Arla Foods Innovation Center, Skejby. Det nyåbnede Center bygger på mange visioner og er mejeriets globale centrum for innovation og produktudvikling. Rundvisningen består af besøg på stationer med forskelligt indhold og efterfølgende samling med mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål.
  • Generalforsamling med formandens beretning
  • Festmiddag på Restaurant Skovmøllen, Marselis for alle mejeriingeniører og specielt fejring af 25 og 40 års jubilarer og ikke mindst de nye kolleger i branchen - de nyuddannede mejeriingeniører. I år har 50 års jubilarer og valgt at samles til den fælles fejring

Program til print

Du kan allerede nu tilmelde dig - programmet sendes til alle medlemmer i løbet af sommerferien.

Tilmelding til Jubilæums- og kandidatarrangement

Generalforsamling 2016

Foreningen holdt generalforsamling den 8. september med Chr. Hansen A/S i Hørsholm som vært. Dagen var samtidig ramme om Industrigruppens bag Mejeriingeniøruddannelsens årsmøde, rundvisning i virksomheden og rundede dagen af med en festlig mejeriingeniørmiddag - med fejring af 25 og 40 års jubilarer og nyuddannede mejeriingeniører. 

DMF er proaktiv! - læs beretningen her

Se program for flere detaljer

Foreningens regnskab 1. april - 31. marts 2016 

Foreningens jubilæumlegat regnskab 1. april - 31. marts 2016

Kode til regnskab er sendt i direct mail til alle medlemmer 24. august 2016.

 Formandens beretninger:

De mange mejeriingeniører venter på formandens beretning til Generalforsamlingen 2016:

 

  

40 års jubilar Poul Agger havde inviteret sin frue med:

  

25 års jubilarer: